HomeAutomotive rekent in 2017 op flinke winststijgingSRAAutomotive rekent in 2017 op flinke winststijging

Automotive rekent in 2017 op flinke winststijging

De financiële gezondheid van de autobranche is flink verbeterd en de meeste bedrijven in de sector gaan voor 2017 uit van groei. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Autobedrijven rekenen volgend jaar op een omzetgroei van 4,8% en een winststijging van 5,4%.

Automotive grafiekAan deze verwachtingen ligt een aantal positieve ontwikkelingen ten grondslag. In 2015 is de kredietwaardigheid van de branche gestegen naar 73,6% en autobedrijven hebben aanzienlijk meer geïnvesteerd. Vanwege een tekort aan nieuw personeel zet de branche voor volgend jaar stevig in op efficiënter werken.

Investeringen nemen fors toe

De kredietwaardigheid in de branche is verbeterd van 61,8% in 2014 naar 73,6% in 2015. Dit wil zeggen dat bijna driekwart van de autobedrijven vorig jaar aan alle financiële verplichtingen kon voldoen en kredietwaardig was voor banken. De branche blijft nog wat achter bij het mkb als geheel (van 69,4% naar 75,7%), maar het verschil is duidelijk kleiner geworden.

De verbeterende financiële gezondheid van de autobranche komt ook terug in de investeringssaldi: bedrijven hebben meer geïnvesteerd en minder gedesinvesteerd. Het positieve investeringssaldo in de branche nam fors toe van 54,1% in 2014 naar 75,7% vorig jaar. Ter vergelijking: het mkb liet een stijging zien van 56,1% naar 64,9%. Autobedrijven gaan ervan uit dat de investeringen in 2017 nog verder zullen toenemen: met 6,4%, versus 3,2% voor het mkb als geheel. De behoefte aan externe financiering neemt in de autobranche naar verwachting toe met 1,5%.

Hogere winst en omzet verwacht

De sterk verbeterde financiële positie vertaalt zich in positieve verwachtingen voor zowel de omzet als de winst. Autobedrijven rekenen in 2017 op een omzetstijging van gemiddeld 4,8% en een groei van de winst met 5,4%. Deze prognoses blijven enigszins achter bij de verwachtingen voor het mkb als geheel: een omzetgroei van 7,2% en een winststijging van 6,4%. De inkoopwaarde neemt in de autobranche naar verwachting sterker toe (+6,1%) dan de omzet. Dit gaat echter niet ten koste van de winst, wat wijst op efficiencyslagen.

Tekort aan jong personeel

Een efficiëntere bedrijfsvoering prijkt ook bovenaan de lijst van kansen die autobedrijven voor 2017 zien. Verder verwachten ze voordeel te hebben van technologische ontwikkelingen. Minpunten zijn er ook: meer dan 60% van de respondenten in het SRA-onderzoek noemt een (dreigend) tekort aan gekwalificeerd personeel een serieuze bedreiging voor volgend jaar. Enerzijds is de instroom van jongeren beperkt en anderzijds gaan er de komende tijd veel medewerkers met pensioen.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665