HomeBelastingvrij schenken in 2017SRABelastingvrij schenken in 2017

Belastingvrij schenken in 2017

Schenken bij leven is, zeker als dit geleidelijk gebeurt, vaak fiscaal voordeliger dan vererven bij overlijden. Door jaarlijks bijvoorbeeld een bedrag te schenken aan uw kinderen, wordt uw vermogen kleiner en hoeven zij straks minder erfbelasting te betalen. Maakt u optimaal gebruik van de vrijstellingen dan hoeft in ieder geval geen schenkbelasting te worden betaald. De vrijstellingen voor de schenkbelasting zijn voor 2017 als volgt:

Kinderen  € 5.320 
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)  € 25.526 
of 
Kinderen 18-40 (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor een dure studie  € 53.176 
Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning  € 100.000 
Overige verkrijgers  € 2.129 

Tip: De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is verhoogd naar € 100.000. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind is komen te vervallen, maar de begunstigde moet nog wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Onder voorwaarden kan deze vrijstelling van € 100.000 gespreid over drie opeenvolgende jaren worden benut. Uiteraard moet het geschonken bedrag worden gebruikt voor de eigen woning.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665