HomeBent u fiscaal gezien wel ondernemer?SRABent u fiscaal gezien wel ondernemer?

Bent u fiscaal gezien wel ondernemer?

Als u een onderneming start, dient u zich te melden bij de Kamer van Koophandel. Die geeft uw gegevens automatisch door aan de fiscus. U krijgt, als u alle benodigde gegevens bij u hebt, gelijk een btw-nummer mee. U bent voor de btw namelijk al vrij snel ondernemer.

Om te beoordelen of u fiscaal gezien ondernemer bent, geldt een aantal criteria. Op basis van deze criteria bent u wel of niet ondernemer. Zo is de omvang van uw winst van belang, maar ook of u wel zelfstandig genoeg kunt opereren. Verder is onder meer van belang dat u risico loopt, dat u investeert, meerdere opdrachtgevers heeft en hoe u zich naar buiten toe presenteert.

Geldt dit ook voor de inkomstenbelasting?

Het kan zijn dat u als ondernemer wordt aangemerkt voor de btw, maar niet voor de inkomstenbelasting. Hiervoor gelden namelijk andere eisen. U moet deelnemen aan het economisch verkeer en er moet een redelijke kans zijn dat u winst maakt. Dit laatste zorgt er nogal eens voor dat permanent verliesgevende bedrijven niet als ondernemer worden aangemerkt. Het verlies is dan niet verrekenbaar.

Voorlopig oordeel

Startende ondernemers krijgen soms een kennismakingsbezoek van de fiscus. U hoort dan wat uw fiscale rechten en plichten zijn en waar u heen kunt met vragen. Er wordt nog geen oordeel gegeven of u voor de inkomstenbelasting ondernemer bent. Dit beoordeelt men pas achteraf, op basis van de feiten.

Tip: U kunt voor uzelf nagaan of u waarschijnlijk fiscaal als ondernemer wordt gezien door online de ondernemerscheck in te vullen. Zie www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl.

Let op! Wordt u in eerste instantie niet als ondernemer aangemerkt maar in een later jaar wel, dan kunnen de aanloopkosten van de vijf jaar die voorafgaan aan het ondernemerschap alsnog ten laste van de winst worden gebracht.

Fiscale voordelen

Als u fiscaal gezien als ondernemer wordt aangemerkt, heeft u recht op een aantal faciliteiten. De belangrijkste is de zelfstandigenaftrek, een aftrek van €7.280 op de winst. Voor starters geldt een extra aftrek van €2.123. Voor deze aftrekposten is vereist dat u minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werkzaam bent. Dat geldt ook voor de oudedagsreserve en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Voor de mkb-winstvrijstelling van 14% en de stakingsaftrek geldt deze eis niet.

Heeft u vragen over het fiscale ondernemerschap, neem dan contact met ons op.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665