HomeBoetes voor te weinig loon stagiaires en startersSRABoetes voor te weinig loon stagiaires en starters

Boetes voor te weinig loon stagiaires en starters

De inspectie SZW heeft een onderzoek uitgevoerd naar de beloning van stagiaires en starters in Limburg. Twee bedrijven bleken niet te voldoen aan de eisen van de Wet op het Minimumloon. Dat betekende voor de bedrijven nabetaling van het wettelijk minimumloon en ook nog eens kans op een boete. Een boete kan oplopen tot € 10.000.

Na hun opleiding waren de mensen bij de bedrijven blijven werken. Ze deden hetzelfde werk als andere werknemers maar hielden dezelfde vergoeding als tijdens hun stage, € 300 per maand.

Voor een stage of werkervaringsplek bent u geen loon verschuldigd

Een stage kan onderdeel uitmaken van een opleiding, maar dat hoeft niet persé. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van een stage- of werkervaringsplek:

  • de werkzaamheden richten zich op leren en ervaringen opdoen in een arbeidsomgeving;
  • er wordt gewerkt op basis van een leerplan met concrete leerdoelen;
  • u heeft een stagebegeleider aangewezen die tijd vrij maakt voor de begeleiding van de stagiair/starter;
  • de eisen die u aan de stagiair stelt zijn gericht op leren en ervaren en mogen niet hetzelfde zijn als die van uw andere werknemers.

Let op! Doet de stagiair of starter hetzelfde werk als andere werknemers? Dan heeft hij of zij recht op het cao-loon voor die functie. Is er geen cao? Dan heeft de starter of stagiair recht op het minimumloon.

Tip: Wilt u starters op de arbeidsmarkt een kans bieden? Sluit een stage/startersovereenkomst!

Wat staat er onder meer in een (stage)overeenkomst?

  • De periode waarvoor de overeenkomst geldt
  • Wat het doel is van de overeenkomst
  • Concrete omschrijving van de leerdoelen
  • Wie de begeleider is
  • Wanneer en hoe de beoordeling door de werkgever plaats vindt
  • De hoogte van de vergoeding

Heeft u vragen over een stage- of startersovereenkomst? Wij adviseren u graag hierbij.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665