HomeDrie maanden extra voor stopzetten pensioen in eigen beheerSRADrie maanden extra voor stopzetten pensioen in eigen beheer

Drie maanden extra voor stopzetten pensioen in eigen beheer

Actiepunten

Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Als dga moet u in een korte periode nog de laatste stappen zetten om uw eigenbeheerpensioen aan te passen aan alle wijzigingen. Daar krijgt u nu drie maanden extra de tijd voor. U heeft dus nog tot en met 31 maart 2017 voor het nemen van de volgende acties:

  • premievrij maken van het pensioen in eigen beheer.
  • aanpassen van de pensioenbrief waarin de pensioenaanspraken met uw bv zijn vastgelegd. U moet hierin vastleggen dat de opbouw van het eigenbeheerpensioen stopt.
  • de algemene vergadering (van aandeelhouders) moet een besluit nemen tot het stoppen van de opbouw van het pensioen in eigen beheer. Dit moet op tijd in de notulen zijn vastgelegd.
  • het eventueel terughalen naar eigen beheer van een extern opgebouwd pensioendeel.
  • ingeval van een extern verzekerd nabestaandenpensioen, de pensioenbrief aanpassen. Hierin moet worden vastgelegd dat de aanspraak op het nabestaandenpensioen ongewijzigd doorloopt bij de externe verzekeraar.
  • eventueel aanpassen van een door de bv afgesloten risicoverzekering ter afdekking van het overlijdensrisico.

Let op! Deze acties zijn noodzakelijk om te voorkomen dat uw pensioenaanspraak niet meer wordt gezien als pensioen. In dat geval wacht u namelijk een forse afrekening. U bent dan loonheffing verschuldigd van maximaal 52% over de commerciële waarde van het opgebouwde pensioen – die is aanzienlijk hoger dan de waarde van de pensioenaanspraak op de fiscale balans van de bv – en u betaalt 20% revisierente.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665