HomeEinde Pensioen in eigen beheer. Kiest u voor afkoop?SRAEinde Pensioen in eigen beheer. Kiest u voor afkoop?

Einde Pensioen in eigen beheer. Kiest u voor afkoop?

Afkoop

Bij afkoop wordt uw in eigen beheer opgebouwde pensioen eerst zonder fiscale gevolgen afgestempeld van commerciële waarde naar de fiscale balanswaarde. Met dit afstempelen geeft u dus een deel van uw pensioenaanspraak prijs, namelijk het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde van de aanspraak. Zonder fiscale gevolgen wil zeggen dat uw bv over het bedrag dat u prijsgeeft geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Aansluitend kunt u de afgestempelde pensioenaanspraak in één keer volledig afkopen in 2017, 2018 of 2019.

Belastingkorting

Deze afkoop is belast, maar u krijgt wel een belastingkorting die afhankelijk is van het afkoopmoment. In 2017 is de belastingkorting 34,5%. Er is dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale balanswaarde op 31 december 2015. De waardestijgingen na die datum zijn volledig belast. In 2018 bedraagt de belastingkorting 25% en in 2019 19,5%. Verder bent u geen revisierente verschuldigd.

Let op! Afkoop na 2019 is niet toegestaan. Doet u dat wel, dan betaalt u loonheffing over de waarde in het economisch verkeer van uw pensioenaanspraak (commerciële waarde) en bent u hierover 20% revisierente verschuldigd.

Extern verzekerd pensioendeel terughalen

Ook een extern verzekerd pensioendeel mag in 2017, 2018 of 2019 worden afgekocht, mits u dit deel op tijd heeft teruggehaald naar eigen beheer. Daarvoor is het noodzakelijk dat de verzekeraar uw verzoek tot overdracht vóór 1 juli 2017 heeft ontvangen. De administratieve afhandeling kan dan, binnen de gebruikelijke termijnen, na 1 juli plaatsvinden.

Let op! De belastingkorting bij afkoop geldt niet voor het naar eigen beheer teruggehaalde extern verzekerd pensioendeel.

Tip: Terughalen van een extern verzekerd pensioen vergt een goede afweging. U heeft in het verleden namelijk niet voor niets gekozen voor een extern verzekerd pensioen voor uw oude dag.

Afkoop bij onderdekking

Ook wanneer sprake is van onderdekking – uw bv heeft dan niet voldoende middelen om de pensioenverplichting aan u volledig na te komen − is het soms mogelijk uw pensioenaanspraak af te kopen. Uw bv moet dan in ieder geval wel voldoende middelen hebben om de verschuldigde loonheffing over de afkoop in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst.

Let op! Wat zijn de (on)mogelijkheden van afkoop bij onderdekking, is dit een verstandige optie en wat zijn de valkuilen? Laat u hierover goed adviseren.

Heeft u naast pensioen in eigen beheer ook nog een stamrecht in de bv? Die stamrechtverplichting kan zorgen voor een extra kink in de kabel van afkoop. Goed advies is noodzakelijk!

Informatieplicht

Binnen één maand na het tijdstip van afkoop van uw fiscale pensioenaanspraak, moet u de Belastingdienst hiervan op de hoogte brengen. Dat kan alleen met een speciaal informatieformulier dat te downloaden is van de website van de Belastingdienst. Op dit formulier moet u diverse gegevens invullen, zoals: persoonsgegevens, gegevens van uw bv, de datum van afkoop, de fiscale balanswaarde van uw pensioenaanspraak op 1 januari 2015 en 31 december 2015 en de commerciële en fiscale balanswaarde op de datum van afkoop.

Let op! Voldoe binnen één maand na het tijdstip van afkoop van uw pensioen in eigen beheer aan uw informatieplicht! De Belastingdienst beschouwt anders uw pensioenaanspraak als ‘onzuiver’. In dat geval moet u per direct loonbelasting betalen over de commerciële waarde van uw gehele pensioenaanspraak en bent u ook nog eens 20% revisierente verschuldigd.

Partner

Vergeet ook uw partner niet in het afkoopverhaal. Voor het afstempelen en de afkoop van uw pensioen in eigen beheer, is de toestemming van uw partner vereist. Hij of zij moet hiermee schriftelijk instemmen. Die instemming moet blijken uit het mede ondertekenen van het informatieformulier van de Belastingdienst. Ook een eventuele ex-partner, die nog steeds recht heeft op een deel van de pensioenaanspraak, zal het informatieformulier moeten tekenen. Het formulier moet per (ex-)partner worden ingevuld.

Let op! Kan of wil de (ex-)partner het informatieformulier niet ondertekenen, dan blijft uw pensioenverplichting premievrij op de balans van de bv staan. Afkoop is in dat geval niet mogelijk.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665