HomeEinde pensioen in eigen beheer. Kiest u voor omzetting?SRAEinde pensioen in eigen beheer. Kiest u voor omzetting?

Einde pensioen in eigen beheer. Kiest u voor omzetting?

Omzetting

Bij omzetting wordt uw pensioen in eigen beheer eerst zonder fiscale gevolgen afgestempeld van commerciële waarde naar de fiscale balanswaarde. Met het afstempelen geeft u dus een deel van uw pensioenaanspraak prijs, namelijk het verschil tussen de commerciële en fiscale waarde van de aanspraak. Zonder fiscale gevolgen wil zeggen dat uw bv over het bedrag dat u prijsgeeft, geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Uw afgestempelde pensioenaanspraak wordt vervolgens omgezet in een oudedagsverplichting die zichtbaar is op de balans van de bv. Na omzetting mag de oudedagsverplichting, op de jaarlijkse oprenting na, niet verder meer worden aangevuld.

Let op! Omzetten van uw pensioen in eigen beheer naar een oudedagsverplichting kan tot uiterlijk 31 december 2019.

Oudedagsuitkeringen

Bij het bereiken van uw pensioendatum (de AOW-leeftijd), ontvangt u vanuit de bv twintig jaar lang oudedagsuitkeringen. Belastingheffing vindt pas plaats in die uitkeringsfase. Gaan de uitkeringen eerder in dan uw AOW-gerechtigde leeftijd (maximaal vijf jaar vóór die leeftijd), dan moet deze twintigjaarstermijn worden verlengd met die extra jaren. 

Let op! Ook als u de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt, mag u het pensioen in eigen beheer omzetten in een oudedagsverplichting, mits de oudedagsuitkeringen wel direct ingaan na de omzetting van uw pensioenaanspraak.

Afkopen

Heeft u de fiscale pensioenaanspraak omgezet in een oudedagsverplichting, dan heeft u in 2017, 2018 of 2019 alsnog de mogelijkheid deze af te kopen. Afhankelijk van het moment waarop de afkoop plaatsvindt, profiteert u van een belastingkorting. Die korting bedraagt in 2017 34,5%. In 2018 is dit 25% en in 2019 bedraagt de belastingkorting 19,5%.

Let op! Na 2019 bent u bij afkoop over de volledige oudedagsverplichting loonbelasting en revisierente verschuldigd.

Lijfrente

U mag de oudedagsverplichting ook gebruiken voor een lijfrente bij een bancaire instelling of een verzekeringsmaatschappij. Deze omzetting van een oudedagsverplichting naar een lijfrente kan tot aan uw AOW-gerechtigde leeftijd op ieder gewenst moment. Tot uiterlijk twee maanden na het bereiken van deze leeftijd mag de oudedagsverplichting nog worden gebruikt voor een lijfrente.

Let op! Zodra de uitkeringen uit de oudedagsverplichting gaan lopen, is het in principe niet meer mogelijk de oudedagsverplichting nog te gebruiken voor het verkrijgen van een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Tip: Brengt u uw oudedagsverplichting geheel of gedeeltelijk onder in een lijfrente, dan heeft u qua uitkeringsduur meer mogelijkheden dan de vaste twintig jaar die geldt bij de oudedagsverplichting. Afhankelijk van de door u gekozen lijfrentevorm gelden andere uitkeringstermijnen en dat geeft u iets meer speelruimte.

Informatieplicht

Binnen één maand na het tijdstip van omzetting van uw fiscale pensioenaanspraak in een oudedagsverplichting, moet u de Belastingdienst hiervan op de hoogte brengen. Dat kan alleen met een speciaal informatieformulier dat te downloaden is van de website van de Belastingdienst. Op dit formulier moet u diverse gegevens invullen, zoals: persoonsgegevens, gegevens van uw bv, de datum van omzetting, de fiscale (balans)waarde van uw pensioenaanspraak op 1 januari 2015 en 31 december 2015 en de commerciële en fiscale (balans)waarde op de datum van omzetting. Omdat u kiest voor omzetting in een oudedagsverplichting, moet u op het formulier ook aangeven of u samen met uw partner afspraken heeft gemaakt over de verdeling van deze verplichting voor het geval u gaat scheiden.

Partner

Vergeet ook uw partner niet in het omzettingsverhaal. Voor het afstempelen en de omzetting van uw pensioenaanspraak in een oudedagsverplichting, is de toestemming van uw partner vereist. Hij of zij moet hiermee schriftelijk instemmen. Die instemming moet blijken uit het mede ondertekenen van het informatieformulier van de Belastingdienst. Ook een eventuele ex-partner, die nog steeds recht heeft op een deel van de pensioenaanspraak, zal het informatieformulier moeten tekenen. Het formulier moet per (ex-)partner worden ingevuld.

Let op! Kan of wil de (ex-)partner het informatieformulier niet ondertekenen, dan blijft uw pensioenverplichting premievrij op de balans van de bv staan. Omzetting maar ook afkoop is in dat geval niet mogelijk.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665