HomeExtern verzekerd pensioen terughalen? Actie vóór april 2017SRAExtern verzekerd pensioen terughalen? Actie vóór april 2017

Extern verzekerd pensioen terughalen? Actie vóór april 2017

Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) naast een pensioen in eigen beheer, ook een deel van uw pensioen extern verzekerd? U mag, indien gewenst, dit extern verzekerd pensioendeel nog terughalen naar eigen beheer. De deadline stond op 31 december 2016, maar is nu verschoven naar 31 maart 2017.

Nog een kleine maand te gaan en dan is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer een feit. Als de Eerste Kamer eind december van dit jaar instemt met de afschaffing, kunt u vanaf 1 januari 2017 geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer.

Terughalen extern verzekerd pensioendeel

Heeft u naast pensioenopbouw in eigen beheer ook nog een deel van het pensioen extern verzekerd (bij een verzekeringsmaatschappij) dan mag u dit pensioendeel nog terughalen naar eigen beheer. Dit kan, afhankelijk van uw situatie, voordelig zijn als u het pensioen in 2017, 2018 of 2019 wilt afkopen of wilt omzetten in een oudedagsverplichting.

Tip: Terughalen van een extern verzekerd pensioen vergt een goede afweging. U heeft in het verleden namelijk niet voor niets gekozen voor een extern verzekerd pensioen voor uw oude dag.

Deadline

Aan het terughalen van een extern verzekerd pensioendeel naar eigen beheer, is wel een deadline verbonden. Die deadline stond aanvankelijk op 31 december 2016, maar is nu verschoven naar 31 maart 2017. In praktische zin komt dit op het volgende neer: wilt u uw extern verzekerd pensioendeel terughalen naar eigen beheer, dan moet u hiervoor vóór 1 april 2017 een verzoek indienen bij de verzekeraar en deze moet dit verzoek tot overdracht ook vóór die datum hebben ontvangen. De administratieve afhandeling kan dan, binnen de gebruikelijke termijnen, daarna plaatsvinden.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665