HomeExtra fiscaal voordeel mogelijk in 2017 voor oudere sollicitantSRAExtra fiscaal voordeel mogelijk in 2017 voor oudere sollicitant

Extra fiscaal voordeel mogelijk in 2017 voor oudere sollicitant

Om meerdere redenen kan het voor uw bedrijf interessant zijn om oudere werknemers in dienst te nemen. Naast levens- en werkervaring die zij meebrengen, krijgt u in sommige situaties een flinke tegemoetkoming in de loonkosten.

Premiekorting oudere werkloze in 2017

Neemt u een werkloze in dienst van 56 jaar of ouder, dan krijgt u in 2017 een premiekorting van maximaal €7.000 bij een werkweek van 36 uur.

Voorwaarden premiekorting

De oudere moet voorafgaand aan indiensttreding een uitkering krijgen in het kader van:

  • Werkloosheid
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Een nabestaandenuitkering
  • De Wet Wajong
  • Bijstand
  • De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

De premiekorting verrekent u met de af te dragen premies van al uw werknemers samen. Heeft u weinig werknemers in dienst, dan kunt u wellicht niet alle korting verrekenen. Dit wordt volgend jaar anders.

Let op! Vanaf 2018 krijgt u voor genoemde doelgroep een korting per gewerkt uur. Deze korting wordt pas achteraf uitbetaald.

De premiekorting krijgt u nu, maar ook straks, maximaal drie jaar lang en uiterlijk tot de werknemer de AOW-leeftijd bereikt. Het maximum wordt met €1.000 verminderd tot €6.000.

Lage Inkomens Voordeel

Dit jaar heeft u voor werknemers met een laag inkomen recht op het zogenaamde lage inkomens voordeel (LIV). Bij een inkomen tussen 100% en 110% van het wettelijk minimumloon (WML) bedraagt dit maximaal €2.000, bij een inkomen tussen 110% en 120% WML maximaal €1.000.

Let op! Dit jaar kunt u voor dezelfde werknemer recht hebben op de premiekorting én op het LIV. Vanaf 2018 kan dat niet meer en heeft u alleen recht op de premiekorting per gewerkt uur tot maximaal €6.000. In beginsel kan dit u dus maximaal €1.000 premiekorting en €2.000 LIV kosten.

Tip: Na drie jaar premiekorting kunt u weer wel recht hebben op het LIV, als de betreffende werknemer dan een inkomen heeft van maximaal 120% WML.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665