Actueel

Hier vind je het laatste relevante nieuws

Geen lagere proceskosten voor WOZ- en bpm-zaken of toch wel?

25 september 2023 09:21 | SRA

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, kunt u bezwaar en beroep aantekenen. Wordt u in het gelijk gesteld, dan heeft u recht op een vergoeding van uw proceskosten. De Hoge Raad heeft onlangs nogmaals beslist dat hierbij geen onderscheid gemaakt mag worden tussen geschillen die de WOZ of bpm betreffen, en overige belastingsoorten. Echter, er liggen nieuwe plannen op tafel. Lees verder