Actueel

Hier vind je het laatste relevante nieuws

Gevolgen voor giften bij intrekking anbi-status

01 juni 2023 07:37 | SRA

Ontving u een gift van een instelling met een anbi-status? Dan blijft de vrijstelling die hiervoor geldt in principe in stand als de anbi-status van deze instelling met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. Deed u een gift aan de instelling, dan blijft de aftrek in principe ook in stand. Lees verder