HomeHoorplicht bij bezwaar: wat heb ik eraan?SRAHoorplicht bij bezwaar: wat heb ik eraan?

Hoorplicht bij bezwaar: wat heb ik eraan?

Standpunt verduidelijken

Het is zeker nuttig om eerst gehoord te worden. Zodoende kunt u uw standpunt verduidelijken en toelichten. Bovendien komt uw bezwaar niet bij de ambtenaar terecht die de beslissing omtrent uw aanslag heeft genomen, maar bij een collega. Deze is wellicht minder volledig geïnformeerd, waardoor het horen voor hem van extra nut is.

Telefonisch horen?

Onlangs stapte een belastingplichtige naar de rechter omdat hij wilde dat de inspecteur hem telefonisch zou horen. De inspecteur weigerde hier echter gevolg aan te geven. De rechter stelde de belastingplichtige in het gelijk. Alleen als er zwaarwegende redenen zijn om niet telefonisch te horen, mag een dergelijk verzoek geweigerd worden. De inspecteur had onder meer gesteld dat het overleggen van stukken moeilijker zou zijn bij telefonisch horen. De rechter vond dit echter een onvoldoende argument.

Let op! Als de fiscus u telefonisch wilt horen, hoeft u hier echter niet mee in te stemmen. U kunt dus eisen dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Horen soms niet verplicht

Er zijn enkele uitzonderingen op de hoorplicht. Ten eerste als de fiscus uw bezwaar inwilligt. Logisch, want dan heeft u uw zaak al gewonnen. Ook als uw bezwaar niet ontvankelijk is, hoeft men u niet te horen. Bijvoorbeeld omdat u het te laat heeft ingediend. Ook als uw bezwaar kennelijk ongegrond is, blijft horen achterwege. Bijvoorbeeld omdat u als reden slechts aangeeft dat u al genoeg belasting betaalt. Tenslotte hoeft men u ook niet te horen als u zelf aangeeft er geen behoefte aan te hebben.

Tip: De wetgever heeft niet voor niets beslist dat de fiscus verplicht is u eerst te horen. Maak dus gebruik van dit recht. Het kan mogelijk een dure gang naar de rechter voorkomen.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665