HomeInvesteringsaftrek wordt eenvoudigerSRAInvesteringsaftrek wordt eenvoudiger

Investeringsaftrek wordt eenvoudiger

Als u investeringsaftrek wilt claimen, moet u in sommige gevallen eerst een verzoek of verklaring indienen. Dat is niet meer nodig bij de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen en voor milieu- en energievriendelijke investeringen. Het invullen van een ja/nee-vraag bij de aangifte volstaat voortaan.

Herinvesteringsreserve of ruilarresten

U diende tot nu toe een verklaring in te vullen als u investeringsaftrek claimde en hierbij een herinvesteringsreserve gebruikte of gebruik maakte van ruilarresten. U kunt in die gevallen over het hele investeringsbedrag de investeringsaftrek krijgen. De fiscus wil dan wel de zekerheid hebben dat u bij een eventuele desinvesteringsbetaling deze ook berekent over het hele bedrag.

Onzakelijk handelen

Als u investeringsverplichtingen aangaat met naaste verwanten of medegerechtigden tot een erfenis, krijgt u in beginsel geen investeringsaftrek. De fiscus acht de kans op onzakelijk handelen dan te groot.

Tip: U kon tot nu toe echter verzoeken om toch voor investeringsaftrek in aanmerking te komen. De inspecteur zal dit honoreren, als er sprake is van zakelijk handelen. Ook dergelijke verzoeken zijn voortaan dus niet meer nodig.

Let op! De Belastingdienst heeft kenbaar gemaakt dat de verzoeken en verklaringen komen te vervallen bij investeringen vanaf 2016. De ja/nee-vragen die ervoor in de plaats komen treft u vanaf de aangifte over 2016 aan in de aangiftes voor de IB en Vpb. Er kunnen op dit moment dan ook geen aparte verklaringen en verzoeken meer worden ingediend.

Neem contact met ons op als u vragen heeft over de investeringsreserve.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665