HomeMaximum aftrekpost kleding en beddengoed ter discussieSRAMaximum aftrekpost kleding en beddengoed ter discussie

Maximum aftrekpost kleding en beddengoed ter discussie

Als u vanwege ziekte meer kosten maakt voor kleding en beddengoed, kunt u een bedrag op uw inkomen in aftrek brengen als zorgkosten. Aan dit bedrag zit een maximum. Hierover loopt momenteel een zaak bij de Hoge Raad.

Beperking

De aftrek is beperkt tot een bedrag van €300 als u niet meer dan €600 aan kosten heeft. Heeft u meer kosten, dan geldt een vaste aftrek van €750.

Is die beperking wel juist?

Een belastingplichtige die dergelijke kosten had, bracht onlangs een bedrag van €1.775 in aftrek op zijn inkomen. De inspecteur bracht de aftrek terug tot het toegestane maximum, waarna de zaak voor de rechter kwam. Het gerechtshof oordeelde dat het hogere bedrag in aftrek kan worden gebracht. De staatssecretaris stapte naar de Hoge Raad. Die heeft nog geen uitspraak gedaan. De adviseur van de Hoge Raad, die dergelijke uitspraken voorbereidt, deelt de mening van het Hof.

Waarom toch meer aftrek?

De reden hiervoor is dat de beperking van de aftrek buiten de bevoegdheid van de staatssecretaris valt. Die heeft de beperking ingevoerd en deze is ook al meer dan 40 jaar van kracht, maar waarschijnlijk ten onrechte.

Tip: Belastingplichtigen die in soortgelijke omstandigheden verkeren, doen er goed aan bezwaar aan te tekenen tegen de aanslagen die nog niet definitief vaststaan en waarin zij de beperkte bedragen in aftrek hebben gebracht.

Het is weliswaar nog niet zeker wat de Hoge Raad gaat beslissen, maar als deze oordeelt dat de aftrekbeperking onterecht is, heeft u uw rechten veilig gesteld. Doet u niets en wacht u de uitspraak van de Hoge Raad eerst af, dan kon u met uw bezwaren wel eens te laat zijn. U moet namelijk in bezwaar uiterlijk zes weken nadat de inspecteur uw aanslag heeft vastgesteld.

Aftrek zorgkosten beperkt

Houd er overigens rekening mee dat de aftrek van zorgkosten sowieso beperkt is. Er geldt namelijk een drempel die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. U heeft pas recht op aftrek, als uw zorgkosten meer bedragen dan de drempel. Als voor kleding en beddengoed een hoger bedrag in aftrek kan worden gebracht, zult u wel eerder deze drempel halen.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond deze zaak.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665