HomeMedische zorg financieel sterk maar blijft voorzichtig voor 2017SRAMedische zorg financieel sterk maar blijft voorzichtig voor 2017

Medische zorg financieel sterk maar blijft voorzichtig voor 2017

De financiële gezondheid van de medische zorg is verbeterd, maar in de nasleep van bezuinigingen en hervormingen zijn zorgondernemers relatief voorzichtig voor het komende jaar. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Voor 2017 verwachten zorgondernemers een omzetgroei van 3,3% en een winststijging van 1,9%.

Medisch grafiekVerder gaan ze uit van een relatief sterke stijging van de personeelskosten met 3,4% en een lichte daling van de investeringen. De branche ziet onder meer de effecten van bezuinigingen in de zorg en het vinden van gekwalificeerd personeel als belangrijke uitdagingen.

Financieel sterk, maar investeringen nemen af

De kredietwaardigheid in de medische zorg is verbeterd van 81,4% in 2014 naar 87,2% in 2015. Dit wil zeggen dat ruim 87% van de zorgondernemers vorig jaar aan de financiële verplichtingen kon voldoen en dus kredietwaardig was voor de banken. De branche staat er daarmee nog beter voor dan het mkb als geheel, dat een verbetering van 69,4% naar 75,7% liet zien.

De financiële huishouding van de branche is op orde, maar toch rekenen zorgondernemers op een lichte daling van de investeringen: -0,4% in 2017. Hiermee blijft de branche sterk achter bij het mkb als geheel (een verwachte toename van 3,2%). De verwachtingen voor de behoefte aan externe financiering liggen in lijn met de investeringsprognose voor de medische zorg: een daling van 0,4%.

Lichte stijging omzet en winst verwacht

De verbeterde financiële positie vertaalt zich in positieve verwachtingen voor zowel de omzet als de winst, al blijven zorgondernemers relatief voorzichtig. Voor 2017 gaan zij uit van een omzetstijging van gemiddeld 3,3% (versus +7,2% voor het mkb als geheel) en een winstgroei van 1,9% (+6,4% voor het mkb). De personeelskosten zullen naar verwachting ook in 2017 toenemen. Zorgondernemers gaan uit van een relatief sterke stijging van 3,4% (versus +2,6% voor het mkb).

Overheid en personeel hoofdpijndossiers

Ondernemers in de zorg zien voor 2017 vooral mogelijkheden in een efficiëntere manier van werken (genoemd door 52,8%), bijvoorbeeld door het gebruik van technologische hulpmiddelen. Daarnaast bieden economische en marktontwikkelingen kansen (beide 31,6%). Veruit de meest genoemde bedreigingen zijn overheidsmaatregelen (45,9%) en een tekort aan gekwalificeerd personeel (43,2%). De effecten van bezuinigingen, de vergrijzing onder het zorgpersoneel en het relatief kleine aantal medisch specialisten zullen naar verwachting merkbaar worden.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665