HomeMeerdere bv’s? Mogelijk geen of minder eindheffing WKRSRAMeerdere bv’s? Mogelijk geen of minder eindheffing WKR

Meerdere bv’s? Mogelijk geen of minder eindheffing WKR

Voor eind februari 2017 moet u de eindheffing van de WKR hebben berekend en betaald. Heeft u meerdere bv’s, dan kan het zo zijn dat u in de ene bv vrije ruimte te kort heeft, terwijl u in de andere bv ruimte over heeft. Met de concernregeling kunt u dan onder voorwaarden een collectieve vrije ruimte creëren en zo belasting besparen. Uiterlijk bij het indienen van de aangifte loonheffingen januari 2017 moet u kiezen of u de concernregeling toepast of niet.

De eindheffing van de werkkostenregeling wordt per werkgever berekend. Bestaat uw onderneming uit meerdere bv’s, dan mag u deze eindheffing ook op bedrijfsniveau berekenen als u de concernregeling toepast.

Voorwaarden

U kunt de concernregeling toepassen voor uw bv’s als tijdens het hele kalenderjaar:

  • De ene bv een belang van minimaal 95% heeft in de andere bv, of
  • De andere bv een belang heeft van minimaal 95% heeft in de ene bv, of
  • Een ander een belang van minimaal 95% heeft in de ene bv terwijl deze ander ook een belang heeft van minimaal 95% in de andere bv.

Tip: De concernregeling wordt toegepast door bv’s die inhoudingsplichtig zijn voor de loonheffingen. Het is echter ook mogelijk om bijvoorbeeld een tussenholding zonder werknemers in de concernregeling te betrekken zolang er maar sprake is van een (middellijk) belang van minimaal 95%. Een holding met een 100% belang in een tussenholding zonder personeel kan dus gewoon de concernregeling toepassen met de 100% dochters van de tussenholding.

Belang

Bij een belang van minimaal 95% gaat het om een belang in het aandelenkapitaal. Daarnaast kunnen stichtingen ook de concernregeling toepassen als zij financieel, organisatorisch en economisch zo verweven zijn dat zij een eenheid vormen.

Alles of niets

Als gekozen wordt voor de concernregeling geldt deze voor alle bv’s die het gehele kalenderjaar hebben voldaan aan de eigendomseis van minimaal 95%. Het is dus niet mogelijk om bepaalde bv’s uit te sluiten.

Gevolgen

Door de concernregeling ontstaat een collectieve ruimte van alle tot het concern behorende bv’s (werkgevers). De bv met de grootste totale fiscale loonsom geeft de eindheffing als gevolg van de overschrijding van de gezamenlijke vrije ruimte aan en draagt deze af.

Let op! Alle tot het concern behorende inhoudingsplichtigen zijn wel aansprakelijk voor de verschuldigde eindheffing, ook al draagt maar één bv de eindheffing af. Daarnaast zijn alle bv’s  verplicht om in hun administratie een aantal vastleggingen te doen zoals de totale fiscale loonsom, een overzicht van de eindheffingsbestanddelen, gegevens van de andere inhoudingsplichtigen en de gezamenlijk verschuldigde belasting.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665