HomeMobieltje, tablet en computer in afrekening WKR?SRAMobieltje, tablet en computer in afrekening WKR?

Mobieltje, tablet en computer in afrekening WKR?

Noodzakelijkheidscriterium

De mobiele telefoon, de tablet en de computer die u noodzakelijk acht voor de uitoefening van het werk van uw werknemer, zijn gericht vrijgesteld. Ditzelfde geldt voor de vergoedingen en verstrekkingen die hiermee direct verband houden, zoals bijvoorbeeld programmatuur, een mobiel telefoonabonnement of het gebruik van internet thuis.

Tip: De vergoeding van het abonnement voor een vaste telefoonaansluiting thuis is nooit gericht vrijgesteld omdat deze vrijstelling alleen geldt met betrekking tot mobiele communicatiemiddelen. U kunt deze vergoeding wel als eindheffingsbestanddeel aanwijzen in uw vrije ruimte.

Voorwaarden noodzakelijkheidscriterium

De vergoeding of verstrekking moet wel de redelijkheidstoets doorstaan. Dat wil zeggen dat een redelijk handelende werkgever de vergoeding of verstrekking noodzakelijk moet kunnen achten. De werknemer moet bovendien verplicht zijn het mobiele communicatie middel of de computer terug te geven of de restwaarde te vergoeden als deze niet langer noodzakelijk zijn voor het vervullen van de dienstbetrekking. Dit speelt bijvoorbeeld als een werknemer uit dienst gaat.

Let op! Mobiele communicatiemiddelen of computers die met toepassing van een cafetariaregeling worden vergoed of verstrekt zijn nooit gericht vrijgesteld onder het noodzakelijkheidscriterium.

Bestuurders en commissarissen

Voor bestuurders en commissarissen geldt een extra voorwaarde. De gerichte vrijstelling geldt dan alleen als aannemelijk is gemaakt dat het ook om een gebruikelijke voorziening gaat.

Let op! De afrekening van de WKR doet u in uw aangifte loonheffingen januari 2017 en betaalt u uiterlijk eind februari 2017.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665