HomeMonumentenaftrek nog niet geschraptSRAMonumentenaftrek nog niet geschrapt

Monumentenaftrek nog niet geschrapt

Goed nieuws voor particuliere eigenaren van monumentenpanden. De fiscale aftrek voor het onderhoud van monumentenpanden blijft in 2017 toch bestaan. Het plan van het kabinet om deze aftrekpost in de inkomstenbelasting te schrappen en te vervangen voor een subsidieregeling, is uitgesteld.

Aftrekbare kosten monumentenpand

Als eigenaar van een monumentenpand mag u bepaalde onderhoudskosten aan het pand in de inkomstenbelasting in aftrek brengen. Een monumentenpand is in dit geval een pand dat is ingeschreven in een Rijksmonumentenregister (of is aangewezen als beschermd monument) en voor u kwalificeert als eigen woning of als een bezitting in box 3.

Van de kosten die u in alle redelijkheid maakt om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen, is 80% aftrekbaar. Achterstallig onderhoud valt hier ook onder, maar een verbetering, zoals een uitbreiding van het monumentenpand, niet. Ook eigenaarslasten en afschrijvingen zijn niet aftrekbaar.

Uitstel

Aan die aftrekpost van 80% van de onderhoudskosten komt niet zoals gepland per 1 januari 2017 al een einde. Van afstel is echter geen sprake. Het is de bedoeling dat deze aftrekpost voor het onderhoud van monumentenpanden wordt vervangen door een subsidieregeling voor onderhoud. Die onderhoudsregeling zal de komende tijd op bepaalde punten nog worden aangepast.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665