HomeRecreatieve watersporters vallen buiten de btw-vrijstellingsbootSRARecreatieve watersporters vallen buiten de btw-vrijstellingsboot

Recreatieve watersporters vallen buiten de btw-vrijstellingsboot

De regels betreft watersportvrijstelling voor de verhuur van lig- en bergplaatsen wijzigen per 1 januari 2017. Deze btw-vrijstelling mag vanaf die datum alleen worden toegepast op verhuur van lig- en bergplaatsen van vaartuigen die ook daadwerkelijk voor de beoefening van de watersport worden gebruikt.

Vaartuigen voor alleen recreatieve doeleinden vallen buiten de vrijstelling. De regels die bepalen welke watersportorganisaties de btw-vrijstelling mogen toepassen, worden juist verruimd.

Aanleiding hiervoor is een uitspraak van de Europese Commissie. Zij heeft geconstateerd dat de Nederlandse btw-vrijstelling voor watersportorganisaties zowel te ruim als te beperkt is.

Wie mag nu de btw-vrijstelling toepassen?

Nederlandse ondernemers die watersport aanbieden kunnen mogelijk de btw-vrijstelling voor watersportorganisaties toepassen. Voorwaarde hiervoor is dat de watersportorganisatie geen personeel in dienstbetrekking heeft aan wie zij jaarlijks meer dan € 4.538 toedeelt. Dit betekent ook dat de btw die op investeringen drukt niet in aftrek kan worden gebracht. De verhuur door watersportorganisaties zonder winstoogmerk is vrijgesteld van btw.

Alleen vaartuigen voor watersport

De btw-vrijstelling voor watersportorganisaties geldt momenteel ook als de verhuur niet gerelateerd is aan sportactiviteiten. Het Europese Hof van Justitie heeft aan Nederland opgedragen om de btw-vrijstelling aan te passen omdat de vrijstelling op dat punt te ruim is. De btw-vrijstelling zou alleen toegepast mogen worden op verhuur van lig- en bergplaatsen aan vaartuigen die ook daadwerkelijk voor de beoefening van de watersport gebruikt worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een zeilboot waarmee zeilwedstrijden worden gevaren. De verhuur van lig- en bergplaatsen aan vaartuigen die alleen voor recreatieve doeleinden worden gebruikt mogen op grond van de uitspraak van het Europese Hof niet voor de btw-vrijstelling in aanmerking komen. De Nederlandse wetgever zal daarom per 1 januari 2017 de wet aanpassen.

Daadwerkelijke sportbeoefening

De objectieve kenmerken van het vaartuig zijn beslissend voor de vraag of sprake is van een recreatievaartuig of een sportvaartuig. Niet het feitelijke gebruik van het vaartuig is beslissend. Het recreatief varen wordt in de volksmond ook watersport genoemd, maar voor de btw betekent dit niet automatisch dat sprake is van sportbeoefening. Voor een wedstrijdzeilboot zal daarom de watersportvrijstelling mogen worden toegepast, ook al wordt af en toe ook recreatief met de boot gevaren.

Btw-vrijstelling ook met personeel in dienst

Op grond van de Nederlandse wetgeving kan de btw-vrijstelling voor watersportorganisaties in Nederland momenteel alleen toegepast worden als de watersportorganisatie werkt met vrijwilligers, en mag de vrijstelling niet worden toegepast indien voor meer dan € 4.538 aan personeel wordt verstrekt. Het Europese Hof van Justitie heeft gezegd dat de btw-vrijstelling voor watersportorganisaties te beperkt is. Dat mag niet en daarom moet de Nederlandse wet zo worden aangepast dat de watersportvrijstelling ook geldt voor watersportorganisaties waarbij personeel in dienstbetrekking werkzaam is. Watersportorganisaties die personeel in dienstbetrekking hebben maar wel aan de overig eisen voldoen voor toepassing van de btw-vrijstelling voor watersportorganisaties, kunnen per direct een beroep doen op de vrijstelling.

Splits uw administratie

De Nederlandse btw-vrijstelling voor watersportorganisaties wordt per 1 januari 2017 aangepast. Wanneer een watersportorganisatie zonder winstoogmerk nu zowel ligplaatsen verhuurt voor recreatieve- als watersportboten, dan mag de btw-vrijstelling alleen op de watersportvaartuigen worden toegepast. Dit wordt beoordeeld op basis van de objectieve kenmerken van het vaartuig. Bij alle andere vaartuigen mag de btw-vrijstelling niet worden toegepast. Er zal daarom een splitsing moeten worden gemaakt in de administratie, zodat de heffing van btw juist plaats kan vinden. Daarnaast kunnen ook watersportorganisaties zonder winstoogmerk met personeel in dienstbetrekking, nu de btw-vrijstelling voor watersport toepassen.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665