HomeRuilen overuren in tuinbouw nog onbeperkt tot 2018SRARuilen overuren in tuinbouw nog onbeperkt tot 2018

Ruilen overuren in tuinbouw nog onbeperkt tot 2018

In de tuinbouw is het niet ongebruikelijk om overuren van werknemers te ruilen voor onbelaste kostenvergoedingen. Hierbij worden de overuren niet uitbetaald maar wordt in plaats daarvan een onbelaste kostenvergoeding gegeven bijvoorbeeld voor de extraterritoriale kosten van buitenlandse werknemers. Door invoering van nieuwe minimumloonregels leek deze ruil vanaf 1 juli 2017 niet altijd meer onbeperkt mogelijk. Nu de invoering van deze regels is uitgesteld tot 1 januari 2018, bent u in ieder geval tot die tijd nog niet aan banden gebonden.

Vanaf 1 juli 2017 zouden meerdere nieuwe minimumloonregels gaan gelden. De invoering van twee van deze nieuwe regels, te weten het minimumloon bij stukwerk en het minimumloon bij meerwerk (overuren), is echter uitgesteld tot 1 januari 2018.

Minimumloon bij meerwerk

Van meerwerk is sprake als een werknemer langer arbeid verricht dan de normale arbeidsduur (en bij parttimers langer arbeid verricht dan de overeengekomen arbeidsduur). Is sprake van meerwerk (overuren), dan wordt vanaf 1 januari 2018 het minimumloon evenredig verhoogd. Eenzelfde verhoging zal gelden voor parttimers die langer werken dan de overeengekomen arbeidsduur.

Door deze verhoging van het minimumloon bij meerwerk, kunt u straks de overuren van een werknemer die op of rond het minimumloon verdient, niet zonder meer ruilen voor onbelaste kostenvergoedingen. Dit is alleen nog mogelijk als daarmee het loon niet lager wordt dan het minimumloon.

Tip: Oorspronkelijk zou u al vanaf 1 juli 2017 met deze regels geconfronteerd worden. Door uitstel van invoering tot 1 januari 2018 kunt u voorlopig overuren uitruilen voor onbelaste kostenvergoedingen, uiteraard wel binnen de voorwaarden die hiervoor nu al gelden.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665