HomeVakkennis uitbreiden of op peil houden? Aftrekbaarheid studiekosten verschiltSRAVakkennis uitbreiden of op peil houden? Aftrekbaarheid studiekosten verschilt

Vakkennis uitbreiden of op peil houden? Aftrekbaarheid studiekosten verschilt

Als u als IB-ondernemer kosten maakt in verband met studie en scholing, zijn deze fiscaal aftrekbaar. De Hoge Raad heeft onlangs bepaald dat er een verschil is in het op peil houden van uw vakkennis en het uitbreiden ervan.

Kosten ten laste van de winst

Als u als ondernemer studiekosten maakt om uw vakkennis op peil te houden, zijn deze kosten aftrekbaar van de winst. Dit is vaak het gunstigst, omdat er geen extra beperkingen gelden. Wel uiteraard de normale, zoals het in aftrek brengen van reiskosten vanwege de studie tegen maximaal €0,19/km.

Kosten aftrekbaar als scholingskosten

Maakt u echter studiekosten om uw vakkennis uit te breiden, dan zijn deze niet aftrekbaar van de winst maar kunt u ze in aftrek brengen als scholingskosten. Hiervoor gelden meer beperkingen.

Wat is uitbreiden vakkennis?

Bij het uitbreiden van vakkennis gaat het formeel om het verwerven van nieuwe vakkennis om zodoende uw vakbekwaamheid uit te breiden en waardoor ook de aard van uw producten en/of diensten van uw bestaande onderneming uitbreiding ondergaat.

Let op!
Scholingsuitgaven zijn beperkt tot:
• lesgeld, cursusgeld, collegegeld en bepaalde  examengelden
• verplichte leer- en beschermingsmiddelen 
Onder andere niet verplichte boeken en reiskosten vanwege uw studie, zijn dus niet aftrekbaar. Bovendien geldt voor scholingskosten soms een maximum van €15.000 en zijn de eerste €250 niet aftrekbaar.

Grijs gebied

Het is niet ondenkbaar dat er studies zijn waarbij u zowel uw vakkennis uitbreidt als op peil houdt. De uitspraak geeft niet aan hoe hiermee om te gaan.

Tip: U kunt de kosten dan gedeeltelijk van de winst aftrekken en gedeeltelijk als scholingskosten aftrekken. Bij twijfel is vooraf overleg een optie.

Bent u van plan een cursus te gaan volgen of zit u al in een opleidingstraject en heeft u vragen? Wij adviseren u graag hierbij.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665