HomeVan oudedagsverplichting naar lijfrenteSRAVan oudedagsverplichting naar lijfrente

Van oudedagsverplichting naar lijfrente

Nu het opbouwen van pensioen in eigen beheer ten einde komt, moet u gaan kiezen wat u met uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen wenst te gaan doen. Kiest u voor omzetting in een oudedagsverplichting? Dan heeft u daarna nog wat keuzemogelijkheden. U mag de oudedagsverplichting namelijk ook afkopen of gebruiken voor een lijfrente bij een bancaire instelling of een verzekeringsmaatschappij.

Oudedagsverplichting

Besluit u voor het tegen de fiscale waarde omzetten van uw pensioen in een oudedagsverplichting, dan houdt u het geld en uw aanspraak voor de oude dag binnen de bv. Na omzetting mag u de oudedagsverplichting echter, op de jaarlijkse oprenting na, niet verder meer aanvullen. Doordat de rente op sparen momenteel erg laag is, zal de oudedagsverplichting met de jaarlijkse oprenting niet hard groeien. Het is dus onzeker hoeveel ‘pensioen’ uw bv later aan u kan uitkeren.

Let op! Omzetten van uw fiscale pensioenaanspraak in een oudedagverplichting kan tot en met 31 december 2019. Voor omzetting is de toestemming van uw partner vereist.

Oudedagsuitkeringen

Bij het bereiken van uw pensioendatum (de AOW-leeftijd), ontvangt u vanuit de bv twintig jaar lang oudedagsuitkeringen. Belastingheffing vindt pas plaats in die uitkeringsfase. Gaan de uitkeringen eerder in dan de AOW-gerechtigde leeftijd (maximaal vijf jaar vóór die leeftijd), dan moet deze twintigjaarstermijn worden verlengd met die extra jaren.

Lijfrente

U mag de oudedagsverplichting ook gebruiken voor een lijfrente bij een bancaire instelling of een verzekeringsmaatschappij. Deze omzetting van oudedagsverplichting naar lijfrente kan tot aan uw pensioendatum op ieder gewenst moment. Tot uiterlijk twee maanden na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd mag de oudedagsverplichting nog worden gebruikt voor een lijfrente.

Let op! Zodra de uitkeringen uit de oudedagsverplichting gaan lopen is het in principe niet meer mogelijk de oudedagsverplichting nog te gebruiken voor het verkrijgen van een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Afkopen

Het is ook mogelijk om de oudedagsverplichting alsnog af te kopen. Doet u dat in 2017, 2018 of 2019 dan kunt u nog profiteren van de belastingkorting. Na 2019 bent u bij afkoop over de volledige oudedagsverplichting loonbelasting en revisierente verschuldigd.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665