HomeVerhuur garagebox met of zonder btwSRAVerhuur garagebox met of zonder btw

Verhuur garagebox met of zonder btw

Is de verhuur van een garagebox met of zonder btw? En hoe zit het met de verhuur van een ruimte die in principe geen garage is, maar die wel uitsluitend als parkeerruimte wordt gebruikt? Berekent u daar btw over of is dat vrijgesteld?

Verhuur van garageboxen of andere multifunctionele ruimten die als parkeerruimten worden gebruikt, komt in de praktijk geregeld voor. Niet altijd duidelijk is of deze verhuur met of zonder btw moet gebeuren. Dit wordt bepaald door de aard van de ruimte en de afspraken tussen huurder en verhuurder.

Aard verhuurde is parkeerruimte

Is de ruimte qua aard (inrichting) bestemd om te worden gebruikt als parkeerruimte voor voertuigen dan wordt het onderscheid met of zonder btw bepaald door de afspraken tussen huurder en verhuurder:

  • Is het gebruik van de ruimte als parkeerruimte tussen partijen uitgesloten dan is de verhuur zonder btw,
  • Is het gebruik van de ruimte als parkeerruimte tussen partijen niet uitgesloten dan is de verhuur met btw.

Tip: Wordt de ruimte nooit als parkeerruimte gebruikt en wilt u zonder btw verhuren, neem dan in uw huurcontract op dat de ruimte niet als parkeerruimte mag worden gebruikt.

Aard verhuurde is multifunctioneel

Is de ruimte qua aard (inrichting) primair meer bestemd voor andere doeleinden dan parkeren (een zogenaamde multifunctionele ruimte) dan wordt het onderscheid met of zonder btw ook bepaald door de afspraken tussen huurder en verhuurder:

  • Is tussen partijen afgesproken dat de ruimte uitsluitend als parkeerruimte voor voertuigen wordt gebruikt dan is de verhuur met btw,
  • Is dit niet afgesproken dan is de verhuur zonder btw.

Naar keuze verhuur met btw?

Wordt de ruimte volgens de voorgaande regels verhuurd zonder btw, dan is het soms mogelijk om vrijwillig te kiezen voor verhuur met btw. Dit kan voor de verhuurder aantrekkelijk zijn omdat hij dan de btw op de kosten van de ruimte in aftrek kan brengen. Als hij de ruimte zonder btw verhuurt, kan hij deze btw namelijk niet in aftrek brengen. Er gelden wel voorwaarden voor het kiezen voor btw-belast verhuren. Zo moet de huurder de ruimte bijvoorbeeld gebruiken voor doeleinden waarvoor hij 90% (in sommige gevallen70%) of meer recht heeft op aftrek voorbelasting. Onze adviseurs kunnen u nader informeren over de voorwaarden.

Let op! Bij verhuur aan een particulier (geen ondernemer voor de btw) zal kiezen voor btw in ieder geval nooit mogelijk zijn.

Arrest Hoge Raad

De verhuur van parkeerruimte is onlangs nog aan de orde geweest in een arrest van de Hoge Raad. Hof Den Bosch had namelijk geoordeeld dat garageboxen konden worden aangemerkt als multifunctionele ruimten omdat garageboxen vaak niet worden gebruikt als parkeerruimte. Gevolg was dat voor de bepaling of de verhuur met of zonder btw moet plaatsvinden, andere afspraken tussen huurder en verhuurder van belang zouden zijn dan als de garagebox wordt aangemerkt als parkeerruimte. De Hoge Raad was het echter niet met hof Den Bosch eens. De wetenschap dat garageboxen vaak niet worden gebruikt als parkeerruimte is volgens de Hoge Raad onvoldoende om deze zonder meer aan te merken als multifunctionele ruimte.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665