HomeVerwachte winsttoename 2017 van 7% in bouwsectorSRAVerwachte winsttoename 2017 van 7% in bouwsector

Verwachte winsttoename 2017 van 7% in bouwsector

De bouw trekt over de volle breedte aan en gaat voor 2017 uit van verdere groei. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ rapport ‘2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’. Bedrijven in de bouw gaan uit van een omzetstijging van 5,4% en een winsttoename van 7%.

BouwEr is duidelijk meer geïnvesteerd en de sector zelf verwacht dat de investeringen 2017 met 3,9% toe zullen nemen. Dit lijkt mogelijk omdat ook de kredietwaardigheid in 2015 verbeterd naar 75%. De bouw verwacht de komende periode meer personeel in vaste dienst te nemen. Het aanbod van voldoende gekwalificeerde krachten lijkt hierbij de belangrijkste bottleneck.

Hogere winst en omzet verwacht

De bouw profiteert vooral van de toenemende vraag naar woningen, maar ook de andere segmenten binnen de branche hebben de wind weer in de zeilen. Gezien de positieve ontwikkelingen is het niet vreemd dat de meeste ondernemers in de bouw met een groeiend vertrouwen naar 2017 kijken. Ze gaan ervan uit dat de omzet volgend jaar met gemiddeld 5,4% zal stijgen (versus +7,2% voor het mkb als geheel). De winst komt naar verwachting 7% hoger uit, in vergelijking met +6,4% voor het mkb.

Kredietwaardigheid en investeringen nemen toe

De financiële gezondheid ontwikkelt zich in de bouw eveneens positief. Zo is de kredietwaardigheid verbeterd van 70% in 2014 naar 75% in 2015. Dit wil zeggen dat driekwart van de bouwbedrijven in 2015 aan alle financiële verplichtingen kon voldoen en ook kredietwaardig was voor de banken. De branche presteert daarmee min of meer in lijn met het mkb als geheel (van 69,4% naar 75,7%).

De verbeterende financiële huishouding komt ook terug in de investeringssaldi: bouwbedrijven zijn duidelijk meer gaan besteden. De branche verwacht dat de investeringen in 2017 nog verder zullen toenemen, met 3,9% (ten opzichte van +3,2% voor het mkb). Gegeven de afnemende behoefte aan externe financiering (-2%) zullen bouwbedrijven dit waarschijnlijk vooral uit eigen middelen betalen.

Op zoek naar gekwalificeerd personeel

De personeelskosten zullen in 2017 in de bouw naar verwachting met 3,3% stijgen (versus +2,6% in het mkb). Veel bouwbedrijven hebben de groeiende vraag eerst opgevangen met efficiencyslagen, maar zijn nu van plan meer mensen in vaste dienst te nemen. Dit zal een behoorlijke uitdaging zijn: 34,4% van de respondenten in het SRA-onderzoek ziet een tekort aan gekwalificeerd personeel als een van de belangrijkste bedreigingen. Bouwondernemers blijven daarom ook volgend jaar stevig inzetten op efficiënter werken.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665