HomeVooraf overleg over verlaagd btw-tarief zonnebrandSRAVooraf overleg over verlaagd btw-tarief zonnebrand

Vooraf overleg over verlaagd btw-tarief zonnebrand

De verkoop van geneesmiddelen wordt belast met 6% btw. Het is echter niet altijd duidelijk of iets een geneesmiddel is voor de btw. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat dit in ieder geval geldt voor zonnebrandmiddelen met UVA/UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta’s. Deze uitspraak brengt voor de detailhandel gevolgen met zich mee. In ieder geval voor de verkoop van zonnebrandmiddelen en tandpasta, maar mogelijk ook voor andere producten.

Let op! Zonnebrandmiddelen zonder UVA/UVB-filter en tandpasta’s zonder fluoride worden niet aangemerkt als geneesmiddel. Voor deze middelen geldt daarom gewoon nog een btw-tarief van 21%.

6 of 21% btw-tarief?

Voor zonnebrandmiddelen met UVA/UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta moet het 6% btw-tarief worden toegepast. Dit zou voor u een prijsaanpassing kunnen betekenen. Heeft u tot nu toe 21% btw berekend over deze producten, dan kunt u als detailhandelaar in uw aangifte btw toch het 6%-tarief toepassen omdat u verkoopt aan particulieren. Let hierop bij het indienen van uw eerstvolgende btw-aangifte.

Tip: Mogelijk kan ook met terugwerkende kracht nog het verschil tussen 21% en 6% van een al ingediende aangifte btw teruggevraagd worden. Dit kan alleen als de bezwaartermijn van deze aangifte nog niet is verstreken. Overleg hierover met onze adviseurs.

Vergelijkbare producten ook tegen 6% btw?

Nu de Hoge Raad zonnebrandmiddelen met UVA/UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta heeft aangemerkt als geneesmiddel, geldt dat mogelijk ook voor andere vergelijkbare producten. Bepalend is grofweg dat het gaat om een substantie die bestemd is voor het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens, het stellen van een geneeskundige diagnose bij de mens of het herstellen, verbeteren of anderszins wijzigen van fysiologische functies bij de mens.

Van belang hierbij is dat de therapeutische of preventieve werking van het product uitdrukkelijk moet worden aangeduid of aanbevolen. Dit kan op diverse manieren, bijvoorbeeld op een etiket, de bijsluiter of mondeling. Het is zelfs al voldoende als de therapeutische of voorkomende werking bij de gemiddelde consument bekend is.

Naast zonnebrandmiddelen en tandpasta zijn nog wel meer producten te bedenken die aan het voorgaande voldoen. Te denken valt bijvoorbeeld aan aftersun, mondwater, gezichtscrème met UVA/UVB-filter etcetera.

Let op! Het is niet raadzaam om zonder meer het 6% btw-tarief voor deze vergelijkbare producten toe te passen. De Belastingdienst biedt de mogelijkheid om vooraf overleg te plegen. De Belastingdienst wil daarvoor in ieder geval een foto van het product en de verpakking, alle teksten op het product en de verpakking en de bijsluiter ontvangen.

Maak om uw rechten veilig te stellen, wel alvast bezwaar te maken tegen het 21% btw-tarief in uw aangifte btw met betrekking tot deze producten. Onze adviseurs kunnen u hierover meer vertellen.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665