HomeVraag huurder deze maand om gebruiksverklaringSRAVraag huurder deze maand om gebruiksverklaring

Vraag huurder deze maand om gebruiksverklaring

Belaste verhuur

U kunt alleen kiezen voor het btw-belast verhuren van uw onroerend goed als uw huurder het pand voor ten minste 90% voor btw-belaste prestaties gebruikt. Doet u huurder dat niet (langer), dan moet u over het algemeen vrijgesteld verhuren.

Let op! Is de huurder een werkgeversorganisatie, makelaar (onroerende zaken), reisbureau, arbodienst, postvervoerder of radio- of televisieorganisatie, dan is een gebruik van ten minste 70% voor btw-belaste prestaties al voldoende.

Als een huurder in 2016 niet heeft voldaan aan het 90%- (of 70%-) criterium dan hoeft u niet meteen de huur met terugwerkende kracht te corrigeren naar btw-vrijgestelde verhuur. Belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat de huurder tevoren redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien dat hij niet aan het criterium zou voldoen. Onze adviseurs kunnen u nader informeren over de voorwaarden.

Gebruiksverklaring huurder

Een huurder die in 2016 een pand niet voor ten minste 90% (of 70%) voor belaste prestaties heeft gebruikt, moet de verhuurder daarvan uiterlijk 28 januari 2017 op de hoogte brengen door middel van een door hem ondertekende verklaring. Een afschrift van deze verklaring moet de huurder ook naar de Belastingdienst zenden.

Tip: Er zijn weinig huurders die van deze verplichting op de hoogte zijn. Vraag daarom zelf aan uw huurder om uiterlijk 28 januari 2017 aan u schriftelijk te verklaren dat hij uw pand voor ten minste 90% (of 70%) voor belaste prestatie heeft gebruikt.

Gevolgen niet langer belast verhuren

Als u niet langer belast kunt verhuren, heeft dit gevolgen voor uw inkoop-btw op bijvoorbeeld onderhoud. Deze is dan niet langer aftrekbaar. U kunt zelfs te maken krijgen met het gedeeltelijk herzien van de btw die u destijds bij de aankoop van het pand in aftrek heeft gebracht.

Overleg met onze adviseurs over de gevolgen van de overgang van btw-belaste naar btw-vrijgestelde verhuur in uw specifieke situatie.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665