HomeWaar moet u op letten bij de wettelijke bedenktermijn?SRAWaar moet u op letten bij de wettelijke bedenktermijn?

Waar moet u op letten bij de wettelijke bedenktermijn?

Werkgevers en werknemers kunnen de arbeidsrelatie beëindigen met wederzijds goedvinden. Partijen sluiten dan een zogenaamde beëindigingsovereenkomst, waarin alle gemaakte afspraken over de voorwaarden en de afwikkeling van het dienstverband zijn geregeld. Waar moet u op letten?

De werknemer heeft een wettelijke bedenktermijn. Die houdt in dat de werknemer binnen de termijn van veertien dagen, zonder opgaaf van redenen, kan terugkomen op zijn besluit en de beëindigingsovereenkomst kan ontbinden, met als gevolg dat de arbeidsrelatie voortduurt. Maakt de werknemer geen gebruik van de bedenktermijn, dan blijft de beëindigingsovereenkomst bestaan en eindigt de arbeidsrelatie.

Aanvang termijn 

Wanneer gaat de termijn van veertien dagen in? Volgens de wet heeft de werknemer het recht om de schriftelijk aangegane beëindigingsovereenkomst binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, te ontbinden.

Vaak wordt gedacht dat de wettelijke bedenktermijn aanvangt op de datum van ondertekening van de beëindigingsovereenkomst. Dit is juist als op diezelfde datum ook overeenstemming is bereikt over de inhoud van de beëindigingsovereenkomst. Soms is er echter al een paar dagen eerder overeenstemming bereikt, maar laat de ondertekening van de overeenkomst op zich wachten. Wanneer is de bedenktermijn dan begonnen? Rechtspraak biedt vooralsnog geen duidelijkheid. Een kantonrechter uit Rotterdam vindt dat de termijn aanvangt op de datum dat partijen de beëindigingsovereenkomst hebben ondertekend, terwijl een kantonrechter uit Leiden oordeelt dat het tijdstip wanneer overeenstemming per e-mail over de essentialia van de overeenkomst is bereikt, kan gelden als aanvang van de bedenktermijn.

Tip: Voorkom discussie over het tijdstip wanneer de bedenktermijn aanvangt. Neem daarom in de beëindigingsovereenkomst de datum op wanneer partijen overeenstemming hebben bereikt.

Indien er overeenstemming is over de essentialia van de beëindigingsovereenkomst, terwijl ondertekening van de overeenkomst nog op zich laat wachten, dan kunt u in de beëindigingsovereenkomst de datum opnemen wanneer partijen de overeenstemming hebben bereikt. U kunt bijvoorbeeld vermelden: ‘Partijen verklaren overeenstemming te hebben bereikt op [datum overeenstemming]’.

Door in de overeenkomst de datum te vermelden waarop overeenstemming is bereikt, kan hierover geen discussie meer ontstaan. De datum van overeenstemming is dan ook de datum waarop de bedenktermijn aanvangt. Vermeld in de overeenkomst niet ook nog een datum van ondertekening van de overeenkomst. Dat kan immers weer verwarring scheppen.

Let op! Vergeet niet om de bedenktermijn van veertien dagen voor de werknemer in de beëindigingsovereenkomst te vermelden. Laat u dit na, dan geldt een bedenktermijn van 21 dagen.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665