HomeWel subsidie zonnepanelen bij grootverbruikSRAWel subsidie zonnepanelen bij grootverbruik

Wel subsidie zonnepanelen bij grootverbruik

Bedrijven en (non-profit)instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren kunnen in aanmerking komen voor de exploitatiesubsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Wist u dat deze subsidie er ook is voor zonnepanelen? Er moet dan wel sprake zijn van grootverbruik. Binnenkort gaat de openstellingsronde voor de SDE+ weer van start.

Voor kleinverbruikers die investeren in zonnepanelen zijn er tegemoetkomingen. Ook grootverbruikers kunnen rekenen op een tegemoetkoming in de vorm van de exploitatiesubsidie SDE+. In het kader van hernieuwbare elektriciteit is deze subsidie mogelijk voor fotovoltaïsche zonnepanelen met een vermogen ≥ 15 kWp en een grootverbruikersaansluiting. Dat is een aansluiting van meer dan 3*80 A op het elektriciteitsnet. In het kader van hernieuwbare warmte is subsidie aan te vragen voor ‘Zonthermie met een totaal thermisch vermogen ≥ 140 kW’, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren.

Let op! Voor fotovoltaïsche zonnepaneleninstallaties in veldopstelling is meestal een omgevingsvergunning nodig. Is dat niet nodig, dan moet u dit kunnen aantonen door relevante documentatie mee te sturen bij uw aanvraag voor de SDE+ subsidie.

Openstellingsronde

In 2017 zijn er twee openstellingsrondes − een in het voorjaar en een in het najaar − voor de toekenning van de subsidie voor duurzame energieproductie. De SDE+ ronde voor het voorjaar loopt van 7 maart, 9.00 uur tot 30 maart, 17.00 uur. De openstelling verloopt in drie fases, waarbij per fase het fasebedrag oploopt. Het budget voor de voorjaarsronde bedraagt € 6 miljard.

Let op! Om voor SDE+ subsidie in aanmerking te komen moet uw aanvraag volledig zijn. Het bij de aanvraag toevoegen van een haalbaarheidsstudie kan daarbij verplicht zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft speciaal voor de voorjaarsronde een brochure opgesteld. Daarin leest u precies wat de subsidie voor duurzame energieproductie inhoudt en wanneer en hoe u daarvoor in aanmerking komt.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665