Audit

De jaarrekeningcontrole is bij ons in goede handen
Met een vast controleteam zorgen we ervoor dat elke wettelijke of vrijwillige controle efficiënt wordt uitgevoerd. In onze management letter schrijven we relevante verbeterpunten op.  

Wanneer schakel je ons in?

N

Je bent bestuurder van een stichting of vereniging en wenst een jaarlijkse, vrijwillige controle van de jaarrekening.

N

Je hebt subsidie ontvangen van een subsidieverstrekker en die vereist een controleverklaring bij de subsidieverantwoording.

N

Stakeholders wensen een onafhankelijk oordeel op de jaarcijfers om zeker te zijn dat de controleomgeving adequaat is en de resultaten betrouwbaar zijn.

N

Er is behoefte aan meer zekerheid dan een samenstelverklaring. Dan kan een beoordelingsopdracht uitkomst bieden.

Jouw specialist

Bas Stolwijk

Registeraccountant

mail-icon phone-icon

Waar helpen we je mee?

N

Wettelijke en vrijwillige controle van de jaarrekening

N

Subsidiecontrole

N

Beoordelingsverklaring

N

Opzetten van de administratieve organisatie

N

Rapport van feitelijke bevindingen

N

Inrichten van financiële processen

Wat houdt onze dienstverlening in?

Wettelijke controle

Een wettelijke controle is verplicht, als je organisatie aan specifieke groottecriteria voldoet. Ondanks het verplichte karakter levert een wettelijke controle waardevolle informatie op, die je kunt gebruiken om je organisatie te versterken. Wij werken samen met een ervaren audit-only kantoor dat over een AFM-vergunning beschikt voor de uitvoering van wettelijke controleopdrachten bij onze klanten.

 

Vrijwillige controle voor stichtingen en verenigingen

Veel van onze klanten met de rechtsvorm stichting of vereniging kiezen voor een vrijwillige controle van de jaarrekening. Drie voordelen van een vrijwillige controle van de jaarrekening:

1) Je weet na de controle dat je organisatie over een sterke controleomgeving beschikt en betrouwbare resultaten heeft.

2) Je stelt banken tevreden als je hen nodig hebt voor financiering.

3) Je behoudt het vertrouwen van allerlei stakeholders zoals leden, donateurs, leveranciers en andere relaties.

Subsidiecontrole

Veel klanten van ons zijn non-profit organisaties. Stichtingen en verenigingen die zich dagelijks inzetten in het behoud en de ontwikkeling van kunst en cultuur, de ontwikkeling van de gezondheidszorg en zich actief richten op sociale initiatieven. Deze organisaties worden veelal gesteund met behulp van subsidies en overige vormen van fondsenwerving. We kennen de uitdagingen en de bijzonderheden in deze branche en hebben veel ervaring met relevante wet- en regelgeving, zoals het voldoen aan RJ 640 Organisaties zonder winststreven of RJ 650 Fondsenwervende instellingen.

 

Zekerheid verschaffen

Wens je wel een bepaalde mate van zekerheid, maar heb je geen behoefte aan een controleverklaring? Dan kan een beoordelingsverklaring een gewenste optie zijn. We hebben ervaring met de uitvoering van dergelijke opdrachten.

Klantervaring

Dick Westerneng

Financieel manager Ambassade Hotel Amsterdam

Al ruim 20 jaar bestaat er een intensief contact tussen het Ambassade Hotel en haar zusterondernemingen en Accountantskantoor Stolwijk. In die periode is het Ambassade Hotel gegroeid tot een inmiddels controleplichtige onderneming. Het is prettig dat Stolwijk met ons kan meegroeien en we de controle van de jaarrekening door vaste contactpersonen kunnen laten uitvoeren. Ook de vele adviezen op tal van bedrijfseconomische terreinen die wij van de diverse medewerkers krijgen zijn voor ons van grote waarde. Wij kunnen de medewerkers van Stolwijk dan ook van harte aanbevelen!