Opstellen begroting en prognoses

De toekomst blijft onzeker, maar samen met jou stellen we op basis van reële aannamen een realistische begroting op. Zodat we die onzekere toekomst zo dicht mogelijk benaderen.

Wanneer schakel je ons in?

N

Je wenst begeleiding bij de start, koop of verkoop van je bedrijf. Dan ben je goed voorbereid.

N

Externe stakeholders wensen inzicht in je toekomstverwachtingen.

N

Je hebt behoefte aan een optimale liquiditeitsplanning

N

Je kijkt vooruit en werkt aan een bedrijfsplan.

Jouw specialist

Marleen Dijkhuizen-Griffioen

Accountant

mail-icon phone-icon

Waarmee kunnen we je helpen?

N

Opstellen liquiditeitsprognose

N

Bedrijfseconomisch advies

N

Opmaken meerjarenbegroting

Wat houdt onze dienstverlening in?

Opmaak relevante prognosecijfers

Het opstellen van een (meerjaren)begroting helpt met het managen van interne en externe verwachtingen. Maar dan wel begroot op basis van reële aannames en rekening houdend met brancheontwikkelingen. Wij hebben toegang tot branchecijfers en brancheontwikkelingen en kijken kritisch naar aannames. Zo helpen we je aan relevante prognosecijfers.

 

Scenarioanalyse maken

Begroten blijft een onzekere handeling. Samen bespreken we de wenselijkheid van het opstellen van verschillende scenario’s. Zodoende kun je weloverwogen beslissingen nemen op basis van diverse uitgangspunten.

Opstellen liquiditeitsprognose

Een liquiditeitsprognose geeft inzicht in de verwachte financiële situatie van je bedrijf. We zorgen dat de liquiditeitsprognose een goede weergave vormt van eerder behaalde resultaten en reële toekomstverwachtingen. Dit geeft je een solide basis voor besluitvorming ten aanzien van aanvullende financiering, kostenbesparing of het doen van extra investeringen.

 

Begeleiding bij koop of verkoop van je bedrijf

Een succesvolle (ver)koop van je bedrijf begint met een goede financiële voorbereiding. Leidt die bedrijfsovername wel tot de gewenste schaalvoordelen? Leidt de verkoop van dat bedrijfsonderdeel daadwerkelijk tot voldoende kostenbesparing? Dergelijke onzekerheden kunnen met behulp van een relevante begroting worden verminderd.

Klantervaring

Bert van Woudenberg

Eigenaar Profinergy B.V.

In 2012 ben ik het bedrijf Profinergy B.V. gestart. Wij zijn een duurzame onderneming, gericht op de groothandel in zonnepanelen. Rondom de start van ons bedrijf ben ik goed door Stolwijk begeleid inzake de oprichting van de besloten vennootschap en het inrichten van onze administratie. Daarnaast stelt Stolwijk jaarlijks (meerjaren)begrotingen en liquiditeitsprognoses op, die met de directie worden doorgenomen en worden vastgesteld. Dit heeft onder meer geholpen in het verkrijgen van externe  financiering. Inmiddels zijn we flink gegroeid en kunnen we zeggen dat de begrote cijfers ruimschoots zijn gerealiseerd!