Over ons

Historie

De weg van zolderkamer tot volwassen accountantskantoor. Op 1 november 1983 startte Wim Stolwijk op de zolderkamer in zijn huis in De Meern aan een nieuw ondernemend avontuur. Zijn werkervaringen bij een big4 accountantskantoor en de belastingdienst overtuigden hem om voor zichzelf te beginnen en Stolwijk Registeraccountants & Belastingadviseurs te starten. Drie jaar later liet hij een kantoorpand op loopafstand van zijn huis bouwen. Ter versterking van de fiscale praktijk sloot Jaap van Raad aan. Mede door een gestage groei aan medewerkers werd een stabiel en volwassen bedrijf gebouwd. Als gevolg van de komst van Peter Sloothaak werd een klein kantoor in Amstelveen overgenomen en volgde de opening van de huidige vestiging in Amstelveen. De sterke basis in De Meern en Amstelveen is vervolgens uitgebouwd en de dienstverlening is verbreed om MKB-bedrijven op alle financiële terreinen met specialistische kennis te begeleiden.

 

Maatschappelijk betrokken

Wij voelen ons sterk betrokken bij de regionale omgeving. In en rond Amstelveen en De Meern steunen we diverse verenigingen en organisaties op het gebied van sport en cultuur. Dit bestaat uit sponsorbijdragen, maar ook uit de vrijwillige inzet van onze medewerkers. Tevens sponsoren we regelmatig maatschappelijke, culturele en sportevenementen.

 

Kwaliteit

Hoge kwaliteit leveren vinden we van het allergrootste belang. Mede daarom zijn we aangesloten bij de vaktechnische organisaties NBA, SRA en RB. Ook hebben we al jarenlang een samenwerking met de Belastingdienst in de vorm van een convenant Horizontaal Toezicht. Dit betekent dat er op basis van vertrouwen wordt samengewerkt en de Belastingdienst ervan uitgaat dat de kwaliteit van onze belastingaangiften goed is. Onze medewerkers zijn hoogopgeleid en permanente educatie wordt blijvend gestimuleerd, waardoor de kwaliteit van dienstverlening wordt gewaarborgd.

Algemene voorwaarden

Klachtenregeling

Toelichting Horizontaal Toezicht