HomeNog 14 dagen voor stopzetten pensioenopbouw in eigen beheerSRANog 14 dagen voor stopzetten pensioenopbouw in eigen beheer

Nog 14 dagen voor stopzetten pensioenopbouw in eigen beheer

Heeft u pensioen in eigen beheer dan heeft u nog twee weken, namelijk tot 1 juli 2017, de tijd om uw pensioenopbouw stop te zetten. Daarom een reminder van twee belangrijke stappen die u vóór die tijd moet nemen.

Stap 1

Vóór 1 juli moet de huidige pensioenopbouw in eigen beheer worden stopgezet. U en de bv moeten daartoe schriftelijk met elkaar afspreken dat de pensioenopbouw uiterlijk 30 juni 2017 stopt. Die afspraak moet worden bekrachtigd in de algemene vergadering van aandeelhouders. De schriftelijke afspraak kan tezamen met het besluit van de algemene vergadering als addendum bij de pensioenbrief worden gevoegd.

Stap 2

Heeft u nog een extern verzekerd pensioendeel en wilt u dit terughalen naar eigen beheer? De pensioenverzekeraar moet uw verzoek tot overdracht vóór 1 juli 2017 hebben ontvangen. De administratieve afhandeling van uw verzoek kan dan na 1 juli, binnen de gebruikelijke termijnen, plaatsvinden.

Let op! Weet u al wat u met het in eigen beheer opgebouwde pensioen wilt gaan doen? Afkopen, omzetten in een oudedagsverplichting of het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten? U heeft hiervoor nog tot en met 31 december 2019 de tijd.

Contact

Kantoor De Meern
Gouvernantelaan 3 en 6a
3454 WE De Meern
030-666 5389
Kantoor Amstelveen
Binderij 1b
1185 ZH Amstelveen
020-640 6665